Česká pojištovna láká klienty na výnos 4,5% ročně- Jaká je skutečnost?

10.09.2010 10:01

 

ČP Garance (9. tranše)

Tisk Email
07. Září 2010, Úterý

Česká pojišťovnaČeská pojišťovna hlásá: "výnos 4,5% - celkem 18% za 4 roky". Jaký je nový jednorázový produkt životního pojištění GARANCE?

Jednorázově na 4 roky

Hlavní parametry produktu jsou:

  • pojistná doba 4 roky
  • minimální pojistné 30 000 Kč
  • uzavření smlouvy do 6.12.2010
  • výnos 18% z investované částky
  • volitelné úrazové pojištění
  • povinné pojištění pro případ úmrtí (10 000 libovolná příčina, 100 000 autonehoda)

Klient zaplatí pojistné, z něj se odečte rizikové pojistné (300-600 Kč pro případ smrti dle věku a pohlaví klienta). Na zbylou část se aplikuje vstupní poplatek 1%. Částka při dožití je ve výši 118% z investované částky (tj. po odečtení rizikového pojistného a poplatku). Čistý výnos produktu je přibližně 3,31% (muž 40 let, celkové pojistné 100 000  Kč, daň 15%)

Investiční garance

Každý znalý klient nebo poradce si položí otázku: Jak je možné dosáhnout výnosu 18% za 4 roky (odpovídá ročnímu složenému úroku 4,22%)? Vždyť výnos státních dluhopisů je mnohem nižší a pojišťovna si kromě poplatku 1% nenechala nic na administrativní náklady, provize atd.

Jedno řešení se nabízí. Všimněme si, že pojišťovna produkt nenabízí jako standardní kapitálové pojištění, ale jako investiční. Podkladovým aktivem je portfolio spravované dceřinou společností ČP Invest. V portfoliu mohou být zastoupeny i rizikovější dluhopisy s vyšším výnosem. Ani pojišťovna, ani ČP Invest neuvádějí bližší informace, lze se pouze dohadovat. Nabízí se dluhopisy vydané společností HomeCredit (součást skupiny PPF), které mají vyšší výnos, ale zároveň jsou rizikovější.

Závěrem ..

Produkt na první pohled vypadá jako standardní kapitálové pojištění. Dle pojistných podmínek se ale jedná o investiční pojištění, kde riziko nese pojistník. Pokud emitent podkladových papírů nesplatí své závazky, nebude výnosu 18% dosaženo. A my se v tomto okamžiku můžeme pouze dohadovat, jak moc by v tomto případě pojišťovna kryla ztrátu klienta.

Proto je mnohem lepší vědět, že vyšší výnos je vždy vykoupen vyšším rizikem. A dobře si přečíst článek 8.1.12. pojistných podmínek produktu Garance: "Investiční riziko spojené s prováděním investičního úkonu nese pojistník." Tato věta má mnohem větší váhu než "domníval jsem se, že je zde garantovaný výnos 18%". Mimochodem - pojišťovna se striktně vyhýbá spojení "garantovaný výnos", používá například formulaci: "Povaha fondu svou investiční strategií zajišťuje zhodnocení investice o 4,5 % ročně (18 % za čtyři roky)." Je vám rozdíl nyní zřejmý?

—————

Zpět