Je pojištění FLEXI Pojištovny České spořitelny výhodné?

05.05.2009 08:03
 

Pojištění FLEXI 2009 Pojišťovny České spořitelny je jedno z nejvíce sjednávaných životních pojištění finančními poradci. Podívejme se na toto pojištění podrobněji. Kdy a pro koho je výhodné? A pro jaké účely vhodné není?

Životní pojištění FLEXI 2009 Pojišťovny České spořitelny spojuje dosavadní 3 varianty produktů FLEXI, FLEXI INVEST 2008 a FLEXI H-FIX do jednoho jediného. Kromě úprav v konstrukci produktu, jako je zvýšení variability, přidání nových připojištění, úpravách výše rizikového pojistného a podobně, došlo i ke změně sazebníku poplatků. Velmi významně byl navýšen počáteční poplatek.

Pojišťovna si nově strhává maximální vstupní poplatek ve výši 180 % z ročního pojistného již u smluv s pojistnou dobou 20 let. Pouze klienti poradců společnosti Partners mají zvýhodnění v tomto poplatku, neboť od pojišťovny dostávají 25 % z ročního pojistného zpět přímo do kapitálové hodnoty. [ Toto zvýhodnění dostávají od společnosti Partners a jde na vrub finančně poradenské společnosti - pozn. red. ]

Charakteristika

FLEXI 2009 je rodinné životní pojištění pro případ smrti nebo dožití, kdy v případě úmrtí je vyplacena sjednaná pojistná částka v minimální výši 10 000 Kč nebo aktuální hodnota investice.

Kromě pojištění úmrtí je možné sjednat připojištění kapitálové hodnoty, pojištění zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity, pojištění plné invalidity následkem úrazu nebo nemoci s možností rozšíření o pojištění dlouhodobé péče v bezmocnosti, dále pojištění závažných onemocnění, pracovní neschopnosti, doživotní kapitálové renty, různé formy úrazového pojištění a pojištění dětí.

Platby pojistného je možné umístit do jednoho či více investičních fondů z celkové nabídky 16 investičních fondů od ISČS, ESPA, REICO ČS a Pojišťovny ČS.

Výhody

Rizikové pojistné – nízké sazby rizikového pojistného pro případ úmrtí a bezkonkurenčně nejnižší sazby úrazového pojištění

Flexibilita – stavebnicové pojištění, tj. libovolné připojištění lze sjednat bez vazby pojistné částky na jiné pojištění, možnost výrazně minimalizovat investiční složku pojištění, možnost volby délky trvání jednotlivých připojištění, nadprůměrné limity pojistných částek, pojištění více osob na jedné smlouvě

Připojištění – široká škála připojištění, kdy na jedné smlouvě je možné krýt různá životní rizika, u některých pojištění možnost volby jednorázového plnění nebo důchodu

Investiční možnosti – nabídka 16 investičních fondů s různým regionálním zaměřením a různým složením aktiv včetně nabídky garantovaného fondu a fondů životního cyklu   

Zdravotní underwriting – relativně „měkké“ podmínky zkoumání zdravotního stavu ve srovnání s konkurenčními produkty, možnost pojistit rizikové aktivity a povolání včetně profesionálních vojáků

Nevýhody

Nákladovost – PČS oproti původní verzi výrazně navýšila alokační poplatky, u smluv na 20 let a delších je vstupní poplatek 180 % ročního pojistného, procentní poplatek ve výši 5 % je rovněž nadprůměrný, například u standardní (nezvýhodněné) pojistné smlouvy na 20 let činí ukazatel PER 17,5 % a hodnota TANK na 30 let 37,9 %

Nižší transparentnost u rizikového pojistného - sazebník rizikového pojistného v závislosti na věku pojištěného není pojišťovnou zveřejňován (není součástí sazebníku), relativně vyšší sazby pojištění závažných onemocnění

Omezení v pojistném krytí – pojišťovna nevyplatí sjednanou pojistnou částku v případě, že pojištěný zemře do 2 let od uzavření pojištění smrti následkem jakéhokoliv onemocnění, které nastalo nebo bylo diagnostikováno před počátkem pojištění; vlastní definice pojišťovny v případě plné invalidity, tj. k výplatě pojistné částky nepostačuje přiznání plného invalidního důchodu ze sociálního systému

Verdikt

Pojištění FLEXI 2009 patří bezesporu k nadprůměrným životním pojištěním. Vychází vstříc potřebám klientů a finančních poradců – na jedné smlouvě lze sjednat bez provázanosti pojistných částek celé spektrum životních rizik a to s různou délkou pojistné doby. Bezkonkurenční je vzhledem k ceně a kvalitě úrazového pojištění jeho využití především jako rodinného úrazového pojištění pro více osob.

Řadu připojištění, zejména pojištění invalidity a závažných onemocnění, lze výhodněji zajistit v jiných produktech. Stejně tak nelze vzhledem k průměrným poplatkům doporučit toto pojištění k tvorbě rezerv, pokud tak nebude činěno prostřednictvím mimořádného pojistného.

Vysoké vstupní poplatky však musí být v průběhu trvání pojištění uhrazeny vždy, a to i při sjednání smlouvy tzv. „jen na riziko“. Pojišťovna si tím pravděpodobně kompenzuje nepříznivý škodní průběh v úrazovém pojištění.

—————

Zpět