Kdo bude chtít důchod, bude muset déle pracovat

24.09.2010 10:27

 

Kdo bude chtít důchod, bude muset déle pracovat

Staří manželé na procházce. Manželství, muž, žena, důchodci, počasí. Ilustrační foto. - ilustrační foto

vydáno: 02.09.2010, 08:41 | aktualizace: 02.09.2010 08:56

 
 

Zatímco ještě v roce 2009 stačilo získat dobu pojištění 25 let. V roce 2018 bude zapotřebí získat dobu pojištění v délce 35 let. A to nemusí být rozhodně konečná hranice... Jaký je důchodový věk v ostatních zemích EU?

 

 

Důchodové systémy procházejí ve všech vyspělých zemích změnami. Získat důchod bude v budoucnu náročnější. Zpřísňují se podmínky pro přiznání důchodu a zvyšuje se důchodový věk. Již nyní uvažují některé země o důchodovém věku 69 let. Jak se zvyšuje důchodový věk v Česku? Jaký je důchodový věk v ostatních zemích EU?

Dnešní čtyřicátníci budou muset pracovat pro přiznání důchodu déle než v současnosti ze dvou důvodů:

   

 • pro přiznání důchodu bude zapotřebí získat delší dobu pojištění

   

 • postupně dochází v Česku k prodlužování důchodového věku

Jak rostou nároky na dobu pojištění?

Splnit podmínky pro přiznání klasického starobního důchodu bude v Česku těžší. Zatímco ještě v roce 2009 stačilo získat dobu pojištění 25 let. V roce 2018 bude zapotřebí získat dobu pojištění v délce 35 let. A to nemusí být rozhodně konečná hranice, protože v některých západoevropských zemích je potřebná doba pojištění pro přiznání důchodu 40 let. Navíc se snižuje okruh náhradních dob pojištění (např. mateřská a rodičovská dovolená, péče o bezmocnou osobu…). Splnit podmínku doby pojištění bude tedy rok od roku těžší.

Jak se v Česku prodlužuje důchodový věk

Rovněž se v Česku zvyšuje důchodový věk. V roce 2012 bude důchodový věk 63 let pro muže a bezdětné ženy. Potom se bude opět postupně zvyšovat tak, aby v roce 2030 byl důchodový věk 65 let pro muže, bezdětné ženy a ženy, které vychovají jedno dítě. Nejdříve budou moci po roce 2030 odejít do důchodu ženy, které vychovají 4 a více dětí (v 62 letech). Během několika let tak budou odcházet především ženy do důchodu za zcela jiných podmínek než v minulosti. Ještě v roce 1995 odešla žena, která vychovala 2 děti do důchodu v 55 letech. V roce 2030 to bude až v 64 letech. Během 35 let dojde v tomto případě ke zvýšení důchodového věku o 9 let. Opět to nemusí být konečná hranice. Česko stejně jako ostatní vyspělé země totiž musí ve své důchodové politice konfrontovat demografický vývoj. Evropské státy stárnou a klesá poměr pracujících vůči důchodcům. Již nyní některé evropské země (např. Německo) uvažují o zvýšení důchodového věku na 69 let.

Důchodový věk v EU

V EU dochází k prodlužování důchodové věku. Přesto však odcházejí Evropané do důchodu v průměru dříve, než činí důchodový věk. Jedním z důvodů je čerpání oblíbených předčasných důchodů nebo invalidních důchodů, pokud zdravotní stav neumožňuje dále vykonávat práci. V roce 2009 odcházeli Evropané do důchodu v průměru v 61,4 letech. V roce 2001 to bylo v 59,9 letech. Trend je jasný – pozdější odchod do důchodu. Důchodový věk je v současné době ve většině zemí EU 65 let pro muže i ženy. Nejnižší důchodový věk byl v loňském roce 58,6 let pro rumunské ženy a 59 let pro slovenské ženy.

V roce 2009 odcházeli skutečně nejpozději do důchodu občané v Irsku (v průměru v 64,1 letech), Švédsku (63,8 letech), Kypru (63,5 letech), Nizozemí (63,2 letech) a Velké Británii (63,1 letech). Naopak nejdříve odcházeli do důchodu Rumuni (55,5 letech), Slováci (58,7 letech), Poláci (59,3 letech) a Francouzi (59,3 letech).

Muž narozený v roce 1947 dovršil v Česku důchodový věk v 62 letech. U žen závisí důchodový věk na počtu vychovaných dětí. Žena narozená v roce 1947, která nevychovala žádné dítě, odešla do důchodu v 60 letech. Žena, která vychovala 5 a více dětí odešla do důchodu v 54 letech a 8 měsících. V některých zemích se u žen důchodový věk liší dle počtu vychovaných dětí, stejně jako v Česku, v některých nikoliv. V přiložené tabulce je uveden maximální důchodový věk pro ženy.

Jak zvyšují země EU důchodový věk?

Důchodový věk je v současné době ve většině zemí EU postupně zvyšuje. Nejdéle zašla Velká Británie a Irsko, kde se zvyšuje během příštích let na 68 let. V dalších zemích dochází k postupnému zvyšování na 67 let (Dánsko, Nizozemí, Německo a Španělsko). Jak se zvyšuje důchodový věk v dalších zemích?

   

 • V Estonsku se postupně zvyšuje důchodový věk na 63 let i pro ženy.

   

   

 • V Řecku a Rakousku se postupně zvyšuje důchodový věk na 65 let i pro ženy.

   

   

 • Ve Francii a Slovensku se postupně zvyšuje důchodový věk na 62 let pro muže i ženy.

   

   

 • V Rumunsku, Slovinsku, Maďarsku, Česku, Maltě, Litvě se postupně zvyšuje důchodový věk na 65 let pro muže i ženy.

   

   

Tabulka: Důchodový věk v zemích EU (rok 2009, v letech)

 

Irsko 64,1  65
Švédsko  63,8 64
Kypr 63,5 65
Nizozemí 63,2 65
Velká Británie 63,1 65/60
Lotyšsko 62,7 62
Portugalsko 62,6 65
Španělsko 62,6 65
 Německo 62,3 65
Estonsko  62,1 63/61
 Belgie 61,6 65
Finsko 61,6 65
Bulharsko 61,5 63/60
Řecko 61,4 65/60
EU 27  61,4 -
Dánsko 61,3 65
Rakousko 60,9 65/60
 Itálie 60,8 65/60
Česko 60,6 62/60
Litva  59,9 62,5/60
Malta 59,8 61/60
Slovinsko 59,8 63/61
Maďarsko 59,8 62/60
 Lucembursko 59,4 65
Francie 59,3 60
Polsko 59,3 65/60
Slovensko 58,7 62/59
Rumunsko 55,5 63,6/58,6

—————

Zpět