Konec přetahování klientů v penzijním připojištění

28.04.2009 21:25

 

Do druhého čtení schvalovacího legislativního procesu postoupila novela zákona o podnikání na kapitálového trhu 256/2004 Sb. Ta je povýtce technická, tedy upravuje některé detaily a nedokonalosti, rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ji ale 26. března doporučil ke schválení (ve shodě s MFČR) s nově vloženými částmi. Ty se týkají změn zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem (42/1994 Sb.) a souvisejících.

Zásadní jsou tři body:

1) Fond nebo zprostředkovatel nesmí poskytnout zájemci nebo zaměstnavateli podle § 27 odst. 5 úplatu, odměnu nebo nepeněžitou výhodu (tzv. „pobídky“ včetně poskytnutí neopodstatněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy).

2) Fond nebo zprostředkovatel v písemné formě informuje zájemce o podstatných skutečnostech, týkajících se penzijního fondu, své osoby jako zprostředkovatele, o podstatných náležitostech penzijního připojištění, o poplatcích účtovaných účastníkovi, o výši provize za zprostředkování a o jiných souvisejících nákladech penzijního fondu.

3) Penzijní fond může poskytnutí odbytného nebo převedení prostředků podmínit zaplacením poplatku účastníkem. Výše poplatku nesmí přesáhnout 800 Kč, tento poplatek však nelze požadovat po uplynutí pěti let ode dne vzniku penzijního připojištění.

Tato novela tedy přináší dlouho požadované ukončení známých nešvarů našeho trhu a měl by přinést jak konec (legalizovaných) úplatků, tak omezení známého „přesmlouvání“ klientů pod hrozbou citelných sankcí.

Ovšem za určitého džina vypuštěného z láhve považují mnozí povinnost sdělovat klientovi výši zprostředkovatelské provize. To je ovšem v některých zemích běžné i u pojistných produktů.

Plné znění lze nalézt na stránkách www.psp.cz v parlamentním tisku 505.

—————

Zpět