Soukromé systémy spoření na důchod v jednotlivých zemích

02.04.2009 13:01

 

Soukromé systémy spoření na důchod v jednotlivých zemích

 

   

   

 • Chile: Zásadní penzijní reforma byla provedena v roce 1981. Státní systém byl nahrazen soukromými povinnými penzijními fondy. Příspěvková sazba činí 13 procent mezd: 10 procent jde na vlastní úspory na důchod, zbývající tři procenta pokrývají náklady na invalidní pojištění a administrativní náklady systému. Existuje tzv. minimální důchod, který je garantován všem po dosažení určitého věku.

   

   

 • Švédsko: Reforma byla provedena v roce 2000. Povinný důchodový systém se skládá ze dvou složek: příspěvková sazba do státního pilíře činí 16 procent mzdy; do soukromého pilíře 2,5 procenta. Kromě toho je ve Švédsku dlouholetá tradice dobrovolných penzijních plánů, dohodnutých mezi odbory a zaměstnavateli. Pokrývají přes 90 procent zaměstnanců a příspěvková sazba v nich dosahuje 3--20 procent mzdy.

   

   

 • Maďarsko: Reforma systému byla spuštěna v roce 1998. Parametricky upravený státní systém byl doplněn povinným fondovým systémem. Příspěvková sazba do soukromých fondů dosahuje 8 procent mzdy, do státního Kazachstán pilíře směřuje 24 procent. Vedle toho existuje systém 10 soukromých dobrovolných penzijních fondů. Zpočátku byla důchodová reforma předmětem politických třenic, ty však posléze utichly.

   

   

 • Francie: Penzijní systém (veřejný, dobrovolný soukromý i zaměstnavatelský) je rozdroben do stovek různých schémat. Reformní pokusy se omezují na snahy mírně zvýšit nízký věk odchodu do důchodu nebo odstranit největší nezasloužené výhody pro některé zaměstnanecké skupiny. I tyto omezené změny však většinou znamenají milionové demonstrace, a vláda proto přijetí těchto změn oddaluje či změkčuje.

   

   

 • Velká Británie: Penzijní systém je tvořen kombinací státem provozovaného pilíře a dobrovolného soukromého zabezpečení na stáří. To je tvořeno buď penzijními programy zaměstnavatelů, nebo jde o individuální spoření v penzijních fondech. Mezi systémy lze přecházet. Úspory obyvatel v penzijních fondech dosahují téměř stoprocentní výše britského HDP. Přesto Britové nepovažují důchodové zabezpečení za dostatečné a stále se o něm diskutuje.

   

   

 • USA: Základní důchodové zabezpečení poskytuje federální OASI program. Pokrývá více než tři čtvrtiny obyvatelstva. Vedle toho existuje silný sektor soukromých penzijních plánů, často zaměstnavatelských. Jsou to dobrovolné a fondově financované systémy. Pokrývají polovinu práceschopného obyvatelstva. Pro některé zaměstnavatele (zejména automobilky a letecké společnosti) představují tyto programy velké břímě.

   

   

 

Pramen Vladimír Bezdek: Penzijní systémy obecne i v kontextu české ekonomiky; Robert Holzmann, Richard Hinz: Old-Age Income Support in the 21st Century; European Commission: Adequate and sustainable pensions - Synthesis Report 2006

—————

Zpět