Starobní důchody v roce 2010

24.02.2010 09:45

 

Starobní důchody v roce 2010 - správný odchod do důchodu

 

Je rok 2010 správným datem odchodu do důchodu, nebo je lepší odejít ještě letos? Kdy je ten nejvhodnější termín odchodu do důchodu?


Než se dostaneme ke změnám v důchodech v příštím roce, podívejme se na co si dát pozor při plánování termínu odchodu do důchodu.

  • Při předčasném odchodu do důchodu se za každých započatých 90 dní snižuje procentní výměra. Pohlídejte si tak, abyste při odchodu do důchodu nezačali nových 90 kalendářních dnů, protože je jedno, jestli to je 5 krát 90 dní + 1 den nebo 5 krát 90 dní + 89 dní, v obou případech by se snižoval výpočtový základ stejně.
  • Za přesluhování se v příštím roce procentní výměra zvyšuje za každých dokončených 180 dní (při pobírání poloviny důchodu), resp. 360 dní (při pobírání celého důchod). Pohlídejte si, abyste dokončili uvedené období. Nesmysl by bylo odejít do důchodu a mít odpracovaných 179 dní, resp. 359 dní.
  • Při odchodu do důchodu je důležité si pohlídat, abyste neodešli se zbytkovou dobou pojištění např. 360dní, protože procentní výměra se zvyšuje za každých ukončených 365 dní. Pokud byste toto opomenuli, mohli byste mít v roce 2010 i nižší důchod než v roce 2009.

Lidé také často řeší, zda je dobré odejít do důchodu ke konci roku nebo začátkem příštího. Pokud jste měli v roce 2009 významnější příjmy, pak je rozhodně lepší odejít až začátkem příštího roku. Pokud byste totiž odešli k 31.12.2009, příjmy za letošek se do výpočtu nezahrnou. Navíc motivace odejít do důchodu do 31.12. není žádná, valorizace k 1.1. totiž žádná nebude.

Pozor na předčasný důchod od 1.1.2010

Kdo chce odejít do důchodu o více než dva roky předčasně, by měl nyní zpozornit. Představte si situaci, že vám ke 20. prosinci 2009 chybějí do důchodového věku přesně tři roky, tj. 1 096 dnů. Pokud byste odešli do důchodu k tomuto datu, snížení by činilo (1096 : 90 = 12,18) 13 krát 0,9 %, tedy 11,7 % výpočtového základu. Pokud byste ale datum přiznání posunuli o 16 dnů, postupovalo by se už podle nové úpravy. Přestože by vám tedy chybělo do důchodového věku pouze 1 080 dnů, činilo by snížení za prvních 720 dnů sice 8 krát 0,9 %, tedy 7,2 %, ale za dalších 360 dnů již 4 krát 1,5 %, tedy 6 %, celkem 13,2 % výpočtového základu. Na druhou stranu pokud zažádáte o důchod před 1.1.2010, příjmy dosažené v roce 2009 se vám nezapočtou do vyměřovacího základu.


 

Každý rok na podzim Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje údaje pro výpočet důchodu přiznaného v dalším roce. Teď už si tak můžete vypočítat, jaký důchod v příštím roce dostanete.

 


Budu mít na důchod vůbec nárok?

I po 1.1.2010 budete muset splnit dvě základní podmínky. A to dosažení důchodového věku a dobu pojištění. Kdo dosáhne důchodového věku v roce 2010 a bude chtít požádat o důchod, bude muset mít dobu pojištění 26 let, tedy o rok více než letos. Existuje i možnost odejít do důchodu s dobou pojištění 16 let, ale to byste museli v roce 2010 dosáhnout věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození.

Další možností je předčasný odchod do důchodu. K tomu je zapotřebí dosáhnout alespoň věku 60 let (pokud váš důchodový věk činí alespoň 63 let), nebo vám do dosažení důchodového věku ode dne přiznání starobního důchodu chybí nejvýše 3 roky (pokud váš důchodový věk je nižší než 63 let). Vybrané skupiny mohou odejít do důchodu i v mnohem nižším věku, platí to především pro horníky, některé zaměstnance ve veřejných službách apod.

Informativní list důchodového pojištění

Vše potřebné najdete v tzv. osobním informativním listě důchodového pojištění, o který lze požádat Českou správu sociálního zabezpečení podle § 40a zákona č. 582/1991 Sb. Tento list obsahuje přehled dob důchodového pojištění a za dobu od roku 1986 přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Správa sociálního zabezpečení ho zašle do 90 dnů. Pokud se některá doba zaměstnání či studia v tomto listu neobjeví, můžete je prokázat čestným prohlášením vás a dále dvou svědků. Tzn. sehnat dva kolegy či spolužáky. A podložit to všemožnými dokumenty včetně fotokopií.


Kdy podat žádost o starobní důchod?

Chcete přiznat důchod k 1.4.2010? Žádost o důchod můžete podat nejdřív tři měsíce před tímto datem nebo i dříve. Pokud je žádost podána v době od začátku čtvrtého do konce pátého měsíce před tímto datem, přeruší ČSSZ řízení a pokračuje v něm až od prvního dne, kdy mohla být žádost podána. Pokud je ale žádost podána ještě dříve, ČSSZ řízení bez dalšího zastaví. Žádosti sepisují okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správy sociálního zabezpečení.


Co když požádám ještě letos, postihne mě novela od 1.1.2010

Pokud vznikl nárok na důchod před 1.1.2010, ale nebylo o něm pravomocně rozhodnuto, bude se rozhodovat podle právních předpisů účinných před tímto dnem. To samé platí pro přiznání, odnětí nebo změnu výše těchto důchodů za dobu před 1.1.2010, i když o nich už bylo pravomocně rozhodnuto.

To samé platí pro dobu pojištění. Neděste se, pokud jste někde slyšeli, že doba studia na VŠ už nebude dobou pojištění. Doby důchodového pojištění a náhradní doby důchodového pojištění získané před 1.1.2010 se totiž budou hodnotit podle právních předpisů účinných před tímto dnem. Takže není důvod k panice.

Panuje také obava, že náhradní doby pojištění se už nebudou pro nárok na důchod počítat v plné výši jako dosud. Nejprve si vysvětleme, co znamená náhradní doba pojištění. To je doba, kdy neplatíte pojistné, přitom se vám započítává do doby pojištění. Od 1.1.2010 se tato doba bude pro vznik nároku na důchod počítat v krácené výši, ale pro náhradní doby pojištění získané před 1.1.2010 platí výjimka. Podmínkou je ovšem, že vám nárok na důchod vznikne před rokem 2019.

Jak se změní souběh pobírání důchodu a výdělečné činnosti?

Dost podstatně. Při výdělečné činnosti bude po 31.12.2009 možné pobírat kromě celého i polovinu starobního důchodu. Současně ze zákona zmizí podmínka stanovená pro nárok na výplatu starobního důchodu v podobě pracovněprávního vztahu sjednaného nejdéle na dobu jednoho roku.

—————

Zpět