TOMÁŠ BAŤA

10.07.2009 13:53

Jsou tři druhy hodnot, které potřebujete v jakékoli práci na světě: kapitál, vědomosti a svoboda.

Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.

Najít správný směr, mezi opatrností a odvahou je to největší umění.

Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.
Nenapodobovat, být v čele!


Výše civilizace a kultury člověka je právě taková, jak vysoká je mzdy, kterou jim vynáší jejich denní práce. Touha člověka po vyšší mzdě se nikdy nezastaví.


Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele.

Co chceš, můžeš.


Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé opuštění starého znamená nejistotu - skok do tmy. Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší. Nesmí držeti pevně vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, a tak není ani blahobytu!


Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví.


Touha státi se nepostradatelnými jest pákou pokroku. Ale brzdou pokroku je naše touha zůstati nepostradatelnými.


Lidí se nebojme, ale sebe.

 
Přímé jednání patří mezi prvotní podmínky úspěchu! Avšak jenom dobrý člověk může jednat přímo, a pouze dobrou, všem užitečnou práci možno konati před celou veřejností. Přímé, prosté jednání budí v lidech všechny dobré instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj úspěch je neodvratný.


Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady.

Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím.


Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili.


Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech.


Náš zákazník - náš pán.Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a rozum.

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět