Vyhlídky německých pojišťoven

24.04.2009 09:59

Ještě na začátku roku se zdálo, že akcie pojišťoven zůstanou ušetřeny pádu do globální burzovní propasti.

Potom se ale vítr otočil a vleklá krize zasáhla také pojišťovnictví. Je přesto možné nalézt i v tomto sektoru

společnosti, kterým se blýská na lepší časy?

 

Počátkem roku se zdálo, že zůstane pojišťovací branže jako zázrakem ušetřena globální finanční mizérie,

protože se jí zdánlivě vyhnuly problémy vyvolané hypoteční krizí ve Spojených státech. To se ale

s přibývajícím rokem změnilo a vleklá burzovní agonie a obavy z propadu v klíčových oblastech činnosti

vykonaly své. Situace se citelně zhoršila zejména pro pojišťovací ústavy, které se soustředí na oblast

zajišťovací.

 

Kdo má šanci obstát?

 

Většina velkých pojišťovacích ústavů vydala v minulém čtvrtletí varování před

možnými propady zisku. Podle analytiků JP Morgan jsou posledně zveřejněná

čísla relativně slabá. Přesto nevidí odborníci situaci černě a zejména u

některých německých společností  jako Allianz a Münchener  Rück

dokonce šanci na zisk. Analytik SEB Bank Manfred Jakob říká, že jsou

v současnosti společnosti z odvětví pojišťovnictví poměrně výborně ohodnoceny a akcie německých pojišťoven

Allianz a Münchener Rück považuje v tomto ohledu za obzvlášť lákavé. Pro příští rok odhaduje, že by se

jejich poměr kursu a zisku (P/E) měl vyšplhat na 8. U ostatních evropských pojišťovacích ústavů by se tento

poměr měl pohybovat okolo 11,3.

Zdrojem zisku pojišťoven jsou na jedné straně nově uzavřené smlouvy a na straně druhé vhodné investice

takto získaných peněz na kapitálovém trhu. Oba zdroje příjmu se v současnosti dostávají pod stále větší

tlak. Analytik Andreas Schäfer z WestLB říká: „Jestliže byl v roce 2007 největším problémem pojišťoven

propad hodnoty strukturovaných produktů, např. subprime úvěrů (méně bonitních úvěrů), v roce 2008 jsou

největším problémem pojišťoven ztráty na akciových trzích, které způsobují negativní vývoj jejich kurzů."

Struktura kapitálových investic je pro kurzovní vývoj pojišťoven směrodatná, proto analytikové chválí

konzervativní investiční strategie některých pojišťoven, mj. pojišťovny Münchener Rück.

 

I pojištění je ovlivněno ochotou utrácet

 

Problémy pojišťoven se množí také na poli odbytu nabízených produktů.

Důvody je třeba hledat zejména v nejistotě trhu vyvolané finanční krizí. Už

tradičně se nejhůř promítá ne zrovna optimistická vyhlídka konjunktury do

oblasti životního pojištění, protože je za těchto okolností méně lidí, kteří jsou

ochotni sáhnout hlouběji do kapsy a zatížit svůj rozpočet další položkou

vydanou za pojištění. Nejhůře tento trend dopadá na životní pojištění vázané

na investiční fondy. V letošním roce se k těmto negativním faktorům přidala v Německu ještě nová

legislativa upravující pojišťování. Výsledkem je, že jestliže ještě v roce 2007 vykazoval sektor životního

pojištění růst odbytu ve výši 6%, letos odvětví stagnuje.

Ani trh pro oblast zajišťovacích služeb se nevyvíjí zrovna optimisticky. Na vině je pokračující konsolidace

trhu, kvůli které se nechává pojistit stále méně společností. Dodatečnou zátěž představuje sezóna

tropických bouří. Ani letos příroda zajišťovny příliš nepotěšila.

O něco lepší je situace v oblasti pojišťování majetku, která se může pochlubit sice malým, ale konstantním

růstem, a to zejména díky faktu, že jde o odvětví relativně nezávislé na stavu ekonomiky. Krátkodobé

výkyvy konjunktury zpravidla neovlivní počet zákazníků, kteří potřebují pojistit vůz nebo nemovitost.

Jedničkou nejenom na německém trhu je v tomto oboru pojišťovna Allianz. Analytikové hodnotí potenciál

akcií Allianz pozitivně. K dobrému hodnocení přispívá také nedávný prodej Dresdner Bank. V současné

době se cena jedné akcie Allianz bojuje o udržení podpory na úrovni 90 euro. K negativnímu vývoji přispívá

nervozita a téměř panika na trzích, takže se zdravým fundamentem nemá současný vývoj ceny mnoho

společného. Analytici předpokládají, že by se cena mohla vyšplhat zpět na hodnotu 130-160 euro. V kurzu

už je započítána korekce výše očekávaných zisků pro následující rok (z 13 na 9 miliard). Jestli se

optimistické předpovědi analytiků naplní, bude ovšem hodně záviset na atmosféře na trhu a na vývoji

konjunktury v následujících několika měsících.

 

Profesionálové to vidí nadějně

 

Zdá se, že jejich optimismus sdílejí také manažeři fondů, kteří se rozhodli pro nákup akcií Allianz, zejména

poté, co Allianz odprodala svoji bankovní divizi Dresdner Bank. Prodej Dresdner Bank se zatím nestihl

naplno neprojevil, protože se přímý vliv prodeje ještě nepromítl do bilance.

Jestliže Allianz zveřejní čísla pro třetí čtvrtletí nejprve odděleně pro každé odvětví, mohlo by to podle

analytiků udělit akciím Allianz další pozitivní impulz. Potom bude možné stanovit také zátěž, kterou pro

Allianz představovala Dresdner Bank.

Analytici u Münchener Rück očekávají v roce 2009 stabilizaci zajišťovacích smluv, hlavně u počtu nových

klientů. Odhady cen akcií se pohybují pro příští rok mezi 120 až 140 euro. U Allianz jsou doporučení také

optimistická, hlavně díky prodeji Dresdner Bank. I tam jsou cílové ceny vysoko nad aktuálním kurzem, okolo

130 euro za akcii.

 

Investor:

 Název certifikátu:

WKN/ISIN:

 Typ certifikátu:

 Popis:

cap: 50 €

sleva: 53,27%

maximální výnos: 23,45% (10,09%)

 Aktuální cena:

 Investor:

 Název certifikátu:

WKN/ISIN:

 Typ certifikátu:

 Popis:

sleva: 44,08%

maximální výnos: 6,36% (9,23%)

cap: 60 €

Aktuální cena:

ZDROJ:

—————

Zpět