Největší riziko dnešní doby je, že se dožijete důchodu

29.12.2008 13:44

Ten kdo bude spoléhat na důchod od státu, ať nečeká žádné  zázraky.

To, že nevyhnutelně potřebujeme důchodovou reformu, dokazuje několik skutečností:

  • klesá poměr důchodu k průměrné mzdě
  • roste podíl výdajů na důchody
  • prodlužující se délka života
  • Česko stárne nejrychleji v Unii - v roce 2020 bude starší 60 let každý 4 obyvatel

Na Slovensku byla spuštěna důchodová reforma v roce 2004. Povinné spoření na důchod zavedlo i Polsko a Maďarsko.

Penzijní systém v ČR má pouze dva pilíře.  První pilíř je povinný pro všechny pracující a vybrané peníze jsou vypláceny dnešním důchodcům. Druhý pilíř zastupují penzijní fondy a je založen na dobrovolné bázi.  Pokud ale chcete peníze na důchod penzijní připojištění nestačí.   Výstižnější název je spíše  penzijní přilepšení, neboť připsané výnosy vzhledem k délce spoření jsou velmi nízké a ani státní podpora v celkovém výnosu nehraje až tak zásadní roli.  Penzijní fondy navíc nejsou zajištěny.

Bohužel na rozdíl od ekonomicky vyspělých států u nás na důchody nejméně myslí právě mladí lidé. Češi spoří v průměru 500-600 Kč měsíčně, což je naprosto nedostatečné.

Čím později lidé přistoupí k důchodovému spoření, tím více je pak potřeba ukládat  ( od 30 let min. 10% výdělku, od 40 let min. 15% výdělku).

Zcela nejhůře jsou na tom lidé ve věku okolo 30 let. Ti stále budou ještě řadu let ze svého platu hodně odvádět do důchodového systému, ale sami se velkých výplat v budoucnu nedočkají. Až se tito lidé budou blížit k důchodovému věku, bude již fungovat jiný systém. Ten bude lidem vyplácet méně a naopak bude více založen na osobní odpovědnosti každého za své stáří, tzn. kolik si kdo naspoří, tolik bude mít.

 

 

PRIVÁTNÍ ZAJIŠTĚNÍ NA STÁŘÍ JE AKUTNÍ POTŘEBA ČESKÉHO NÁRODA. A PROTO SPRÁVNÁ VOLBA DŮCHODOVÉHO PRODUKTU A PŘEDEVŠÍM JEHO SPRÁVNÉ NASTAVENÍ JE JEDNÍM Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH ROZHODNUTÍ.

 

—————

Zpět