Změny v důchodech, které byste měli znát

24.01.2010 09:36

 

Změny v důchodech, které byste měli znát

Do důchodu se půjde později, studenti si pohorší, pracující důchodci budou moci žádat o zvýšení penze, mění se i pravidla pro invalidní a vdovské důchody. To jsou nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o důchodovém pojištění.

Změny v důchodovém systému by zdaleka neměly zajímat jen padesátníky či ty, kterým do důchodu zbývá jen pár let. Kdo nechce jednou splakat nad výší důchodu, nemůže se spoléhat jen na peníze od státu. Proto by si měl co nejdřív zjistit, kdy má jít do penze, a tomu podřídit investiční strategii svého spoření na stáří. (Spočítejte si, kdy odejdete do důchodu )

Novela zákona o důchodovém pojištění, která začala platit od ledna, postupně posouvá věk pro odchod do důchodu až na 65 let (tato věková hranice se týká mužů a bezdětných žen, pokud se narodili po roce 1964, a dále žen s jedním dítětem, pokud se narodily po roce 1965). Poroste i délka pojištění, nutná k přiznání penze. Ještě loni činila 25 let. Letos je o rok delší a každý následující kalendářní rok se bude o rok prodlužovat; po roce 2018 má dosáhnout 35 let. Jiná pravidla platí i pro odchod do předčasného důchodu, invalidní a vdovské důchody, mění se podmínky zaměstnávání pracujících důchodců a pojištění studentů.

Pro nárok na důchod je třeba splnit dvě podmínky - dosáhnout důchodového věku, který letos činí u mužů (ročník 1948) 62 let a dva měsíce a u bezdětných žen 60 let a čtyři měsíce, a být potřebnou dobu důchodově pojištěn.

 

Jak dlouho musíte být důchodově pojištěni

Rok odchodu do důchodu Nutná doba pojištění (v letech)
Před rokem 2010 25
2010 26
2011 27
2012 28
2013 29
2014 30
2015 31
2016 32
2017 33
2018 34
po roce 2018 35
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Pokud potenciální důchodce sice dosáhl důchodového věku, ale chybí mu několik let nezbytné doby pojištění, do důchodu odejít nemůže a musí si zajistit účast na důchodovém pojištění (např. zaměstnáním, samostatnou výdělečnou činností, ale i péčí o závislou osobu, dobrovolným důchodovým pojištěním aj.) do doby, než podmínku povinné doby pojištění splní. Jestliže dosáhne důchodového věku po roce 2014 a nebyl pojištěn potřebných 31 až 35 let, může získat starobní důchod, pokud dosáhla „čistá“ doba jeho pojištění – tzn. výdělečná činnost či dobrovolné důchodové pojištění - alespoň třicet let.

Do předčasného důchodu je jako dosud možné jít tři roky před dosažením důchodového věku, nejdříve ale v 60 letech. V budoucnu, až se důchodový věk vyšplhá na 65 let, budou podle tohoto pravidla moci Češi odejít do důchodu i o pět let dříve, tj. již v 60 letech. Tato hranice možného odchodu do předčasného důchodu platí pro všechny osoby, jejichž důchodový věk činí 63 let a výše. Tomu, kdo odejde do předčasné penze v době, kdy by měl ještě pracovat 720 nebo méně dnů, klesá jeho procentní výměra důchodu o 0,90 procenta tzv. výpočtového základu za každých, i započatých 90 kalendářních dnů této předčasnosti. Od 721 dne předčasnosti se procentní výměra snižuje o 1,50 procenta výpočtového základu.

Pracující důchodci mohou nově žádat o zvýšení důchodu. Jde o 1,5 procenta výpočtového základu za 180 kalendářních dnů práce, pokud berou polovinu starobního důchodu. Když dostávají celý důchod, činí toto zvýšení 0,4 procenta výpočtového základu za 360 odpracovaných kalendářních dnů. Na vyšší důchod mají nárok po dvou letech nepřetržité práce (i při změnách místa). O zvýšení důchodu ale mohou požádat, i když pracovali v důchodu alespoň 360 dnů a zaměstnání ukončili.

Vyzvedávání důchodů na poště už nebude pro důchodce, kterým byl důchod přiznán po 31. 12. 2009, zadarmo – zaplatí za ně 21 korun.

Zatímco loni se řádné studium na střední, střední odborné a vysoké škole studentům počítalo do povinné doby důchodového pojištění, letos je to jinak. Studium do loňska se do něj započítává, studium od ledna nikoliv. Studenti se ale mohou pojistit sami dobrovolně, případně si mohouúčast na důchodovém pojištění zajistit jinak, např. výdělečnou činností (třeba na zkrácený úvazek), ze které je odváděno pojistné.

Plné a částečné invalidní důchody nahradil od ledna jediný. Výše invalidního důchodu vychází ze tří stupňů invalidity, jak je stanoví posudky lékařů okresních nebo městských správ sociálního zabezpečení. Až občan dosáhne 65 let, změní se jeho invalidní důchod automaticky na starobní. (Čtěte více v článku Od ledna budou v Česku tři druhy invalidních důchodů )

Zákon také nově upravuje výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu po uplynutí jednoho roku od úmrtí manžela. Místo věku 55 let u žen a 58 let u mužů, bude nyní nově náležet až těm, kdo dosáhnou alespoň o čtyři roky nižšího věku, než činí důchodový věk muže se stejným datem narození (pozn. jsou-li splněny podmínky, o pokračování výplaty pozůstalostní dávky se nežádá, jen se prokáže splnění podmínek a dávka bude dál vyplácena). Nebo těm, kteří dovrší svůj vlastní důchodový věk, pokud je nižší než výše zmíněná podmínka. Toto zpřísnění se vztahuje až na osoby, které odvověly po 31. 12. 2009. Pro toho, kdo ovdověl ještě před začátkem letošního roku, tedy platí dosavadní (příznivější) právní úprava.

—————

Zpět