příklad spoření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍKLAD   SPOŘENÍ

 

30-letý klient  spoří po dobu 30 let měsíčně částku 2.000,-Kč

 na konci spoření má klient možnost zvolit jednorázovou kapitálovou výplatu  1.640.000,-Kč

nebo doživotně vyplácenou rentu ve výši 8.000,-Kč měsíčně, která je  každoročně navyšovaná o podíly na zisku (5%) 

 

 

 

AUTOMATIKA- OŠETŘENÍ PROTI INFLACI 

 

 

 

 

 

 DAŇOVÉ ÚLEVY 

 

Každý rok možnost snížení daňového základu až o 12.000,-Kč

možnost dalších  24.000,-Kč ročně příspěvků od svého zaměstnavatele  

 

ZAJIŠTĚNÍ